Ukrajina

 Oznámení o mimořádném zápisu: 

 

 S sebou budete potřebovat - žádost o přijetí do MŠ, potvrzení od dětského lékaře o povinném očkování, doložení místa pobytu dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce i dítěte.

 Žádost o přijetí do MŠ: 

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky.doc Typ: DOC dokument, Velikost: 33 kB