Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

 • Mgr. Miroslava Macková – ředitelka školy, učitelka 2. třídy, výchovný poradce
 • Mgr. Irena Stejskalová – učitelka 5. třídy, předseda metodického sdružení
 • Mgr. Jana Tillnerová – učitelka 3. + 4. třídy, koordinátor ŠVP
 • Mgr. Lucie Sladká – učitelka 1. třídy, metodik primární prevence
   
 • Helena Špergová – vychovatelka I. oddělení
 • Martina Kurzová – vychovatelka II. oddělení
   
 • Šárka Svobodová – asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením
 • Petra Klášterková – asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením
 • Martina Kurzová – asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením
 • Kamila Ludwigová – asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením
 • Dana Hykšová – asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

Nepedagogičtí pracovníci

 • Veronika Křížová – ekonomka
 • Gabriela Křížková – vedoucí školní jídelny
 • Jiří Roubíček – kuchař
 • Jitka Patkolová – pomocná kuchařka
 • Markéta Tichá – uklizečka ZŠ
 • Miroslav Beneš – školník