Obsah

Zaměstnanci

 

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Miroslava Macková         ředitelka, učitelka 5. třídy, výchovný poradce

Ingeborg Nekolová                   učitelka 2. a 4. třídy, předseda metodického sdružení

Mgr. Irena Stejskalová             učitelka  3. třídy, koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Tillnerová                 učitelka 1. třídy


Dana Steránková                      vychovatelka, metodik primární prevence

Martina Krajzingerová            vychovatelka


Martina Krajzingerová            asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

Petra Klášterková                     asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

Šárka Svobodová                      asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

Martina Kurzová                       asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

 

Nepedagogičtí pracovníci

Martina Michelová                  ekonomka

Gabriela Křížková                    vedoucí školní jídelny

Jiří Roubíček                             kuchař

Miloslava Bendová                 zastupující  kuchařka

Jitka Patkolová                        pomoc. kuchařka

Lucie Ježková                           uklizečka ZŠ

Miroslav Beneš                         školník