Obsah

Zaměstnanci

 

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Miroslava Macková         ředitelka školy, učitelka  2. třídy, výchovný poradce

Mgr. Irena Stejskalová             učitelka  5. třídy, předseda metodického sdružení

Mgr. Jana Tillnerová                 učitelka 3.+ 4. třídy, koordinátor ŠVP

Mgr. Lucie Sladká                      učitelka 1. třídy, metodik primární prevence


Helena Špergová                      vychovatelka I.oddělení

Martina Kurzová                       vychovatelka II.oddělení

 

Šárka Svobodová                      asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

Petra Klášterková                     asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

Martina Kurzová                       asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

Kamila Ludwigová                   asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením 

Dana Hykšová                           asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

 

Nepedagogičtí pracovníci

Veronika Křížová                     ekonomka

Gabriela Křížková                    vedoucí školní jídelny

Jiří Roubíček                             kuchař

Jitka Patkolová                        pomoc. kuchařka

Markéta Tichá                          uklizečka ZŠ

Miroslav Beneš                        školník