Výdej obědů

Výdej obědů pro cizí strávníky

Od 11.00 do 11.30 a 13.30–14.00 výdej obědů těm, kteří se stravují v jídelně, či výdej obědů do jídlonosičů.

Výše uvedené hodiny jsou určeny na základě rozhodnutí Hygienické stanice Děčín.

Vedoucí jídelny: Gabriela Křížková