Obsah

PROVOZNÍ DOBA

6:00 - 16:00 hodin


Režim dne
 

třída Sluníčka

6:00 - 8:15 scházení dětí, zájmové činnosti,spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi

8:15 - 8:30 komunitní kruh a pohybové aktivity

8.30 - 9:00 hygiena, svačina

9:00 - 9:45 integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních a řízených činností (frontálních, skupinových i individuálních)

9:45 - 12:00 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

12:00 - 12:30 oběd

12:30 - 14:00 odpočinek, poslech pohádek

14:00 - 14:30 hygiena, svačina

14:30 - 16:00 odpolední zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi 

Během dne jsou zařazeny zájmové chvilky, dle plánu, viz zájmové chvilky nebo nástěnka v MŠ.

 

třída Berušky

6:00 - 8:15 scházení dětí, zájmové činnosti,spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi

8:15 - 8:30 pohybové aktivity (ranní cvičení)

8.30 - 9:00 hygiena, svačina

9:00 - 9:30 integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních a řízených činností (frontálních, skupinových i individuálních)

9:30 - 11:30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 - 12:00 oběd

12:00 - 14:00 odpočinek, poslech pohádek

14:00 - 14:30 hygiena, svačina

14:30 - 16:00 odpolední zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi 

Během dne jsou zařazeny zájmové chvilky, dle plánu, viz zájmové chvilky nebo nástěnka v MŠ.