Odhlašování obědů v době nemoci žáka

Opět připomínáme rodičům povinnost odhlásit obědy při nemoci, či jiné nepřítomnosti žáka ve škole.

Tímto žádám rodiče, aby odhlašovali obědy dětí den předem z důvodu dodržování platných právních předpisů.

První den nemoci je možné si vyzvednout oběd do jídlonosiče.

Děkuji

Gabriela Křížková
vedoucí školní jídelny