Obsah

Vychovatelky :        Dana Steránková (728737405)

                                    Martina Krajzingerová (607860572)

 

tel.: (družina/sborovna) 412 384 969

 

Provozní doba ŠD:

PO - PÁ           6.00 - 8.00               11.40 - 16.00

 

Denní řád školní družiny:

Ranní družina: 

6:00 - 7:40                       odpočinkové činnosti (příchod do ŠD je možný pouze do 7:30 hod.)

7:40                                   odchod dětí do tříd

 

Odpolední družina

11:40 - 12:35                 oběd, přechod dětí do ŠD

12:35 - 13:00                 odpočinková činnost

13:00 - 14:00                 výchovně vzdělávací činnosti, pobyt venku  (v tuto dobu, prosím, nenarušujte činnosti, pouze po předchozí domluvě)

14:00 - 15:00                 zájmová činnost, pobyt v tělocvičně nebo na školní zahradě

15:00 - 16:00                 rekreační a odpočinkové činnosti dětí, školní povinnosti

 

Vyzvedávání dětí

Možnost vyzvednutí dítěte :

1. po obědě (dle rozvrhu)

2. kdykoli od 14.00 hod - po skončení výchovně vzdělávacích činností

3. jiné odchody vždy uvést písemně formou lístku s datumem, časem odchodu a podpisem zákonného       

    zástupce