Obsah

Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany

 

Zprávy

10.05.2019

Vyhlášení výtvarné soutěže - " Voda v krajině" 1

Vyhlášení výtvarné soutěže - " Voda v krajině"

26. 4. 2019 v Krásné Lípě v kulturním domě proběhl závěrečný den Ozvěn, kde byly i vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Voda v krajině.

Detail

08.05.2019

Třídní schůzky

V úterý 14.5. se budou konat třídní schůzky od 16 h. Účast důležitá !!!

Detail

19.04.2019

Den Země

Den Země

Ve středu 18. dubna jsme společně s Rumburáky „oslavili“ na jejich náměstí Den země. Děti zhlédly Ořechovou pohádku, prošly přilehlé stánky, přičemž nejzajímavějším byl stánek studentů gymnázia, kteří předvedli chemické triky a kouzla. Zamlsaly si pak ještě u stánku s trdelníkem a cukrovou vatou a pak pospíšily na autobus, aby ve škole stihly oběd. V příštím týdnu mají ještě připravenou akci, kdy uklidí několik míst v okolí školy a přispějí tak malým dílem k očistě naší Zemičky. /M.Macková/

Detail

19.04.2019

Prázdniny v českém lese

Prázdniny v českém lese

Další setkání s naším „kouzelným dědečkem“ panem Vladislavem Venckem z NPČŠ se uskutečnilo 15. dubna. Připravil si pro nás poutavé vyprávění na téma Prázdniny v českém lese. Vyprávěl o sourozencích, kteří tráví prázdniny u prarodičů na vsi a podnikají výlety do přírody, kde pozorují volně žijící zvěř. Tu pak prezentoval nejen na ICT tabuli, ale i na obrázcích a vycpaninách. Jako poděkování za hodinku plnou poznatků převzal od žáčků netradiční obrázky vyrobené s p.uč. Bubeníkovou. /M.Macková/

Detail

19.04.2019

Velikonoce v Evropě

Velikonoce v Evropě

V předvelikonočním období naši školičku opět netradičně vyzdobily paní učitelky, asistentky i žáčci s paní vychovatelkou. A v pátek 12. dubna k nám zavítala slečna P. Rohanová z Ústí nad Labem - koordinátorka pro mezinárodní vztahy,aby dotvořila velikonoční atmosféru povídáním a prezentací, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých zvyklostí, v závěrečné soutěži jsme si ověřili svou paměť a poté jsme dostali malé odměny. Shodli jsme se však, že české zvyky a tradice jsou opravdu nejhezčí. /M.Macková/

Detail

Fotogalerie

ZOO Liberec

ZOO Liberec

V dubnu bylo počasí, jak na houpačce, ale nám naštěstí počasí přálo a tak jsme se mohli jet podívat do ZOO v Liberci. Děti se pomocí her učily vybrané druhy identifikovat a poznávat i jejich sociální chování. Seznámili jsme se, co která zvířata jedí, viděli jsme krmení tučňáků; vyzkoušeli jsme si, koho z říše zvířat dokážeme přeskočit. Shlédli jsme divadelní představení, tvořili jsme, plnili hádanky a úkoly, svezli jsme se vláčkem a domů jsme si všichni přivezli na památku pamětní minci a někteří i bílého tygra, i když jen toho plyšového... A my všichni víme, že musíme chránit nejen přírodu, ale i zvířata.

Karneval zvířátek - divadlo

Karneval zvířátek - divadlo

Navštívila nás paní Čemusová se svým krásným divadlem "Karneval zvířátek". Děti si zazpívaly známe lidové písně s hrou na tělo, zatančily si a připomněly, jaká zvířata žijí na statku. Na představení přišly i děti ze základní školy, všichni jsme se rádi viděli.

Čarodějnice

Čarodějnice

S dětmi jsme si vyzdobili školku v čarodějnickém duchu, děti vyráběly výrobky, vařily lektvary, kouzlily, vymýšlely vlastní kouzla. V samotný čarodějnický den nám přálo počasí. Ráno jsme si zatančili v maskách, zasoutěžili a poté jsme šli na zahradu a opékali jsme buřty, na které se děti moc těšily. Zazpívali jsme si čarodějnické písně a dopoledne jsme si užili.