Obsah

Zaměstnanci

 

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Miroslava Macková         ředitelka, učitelka 3. a 4. třídy, výchovný poradce

Ingeborg Nekolová                  učitelka 1. třídy, předseda metodického sdružení

Mgr. Petra Bubeníková           učitelka 2. třídy, metodik primární prevence

Mgr. Irena Stejskalová            učitelka 5. třídy, koordinátor ŠVP


Dana Steránková                      vychovatelka


Martina Krajzingerová            asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

Petra Bartošová                        asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

Jana Kubešová                          asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

Šárka Svobodová                      asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

 

Nepedagogičtí pracovníci

Martina Michelová                  ekonomka

Gabriela Křížková                    vedoucí školní jídelny

Jiří Roubíček                             kuchař

Veronika Kašparová               pomoc. kuchařka

Lucie Ježková                           uklizečka ZŠ

 

Ostatní zaměstnanci

Miroslav Beneš                                školník