Obsah

 

Vychovatelka :                  Dana Steránková

Mobil na vychovatelku :       728737405

 

Denní řád školní družiny:

Ranní družina: 

6:00 - 7:40                       odpočinkové činnosti

7:40                                   odchod dětí do tříd

 

Odpolední družina

11:40 - 12:35                 oběd, přechod dětí do ŠD

12:35 - 13:00                 odpočinková činnost

13:00 - 14:00                 výchovně vzdělávací činnosti, pobyt venku     ( V TUTO DOBU NELZE VYZVEDÁVAT                                                    ŽÁKY ZE ŠD)

14:00 - 15:00                 zájmová činnost, pobyt v tělocvičně nebo na školní zahradě

15:00 - 16:00                 rekreační a odpočinkové činnosti dětí

POZOR - ZMĚNA PÁTEČNÍ PROVOZNÍ DOBY DRUŽINY:

                                          po celý červen bude odpolední družina otevřena do 15:30 hod.

Vyzvedávání dětí

Možnost vyzvednutí dítěte :

1. po obědě (dle rozvrhu nebo lístku od rodičů)

2. kdykoli od 14.00 hod - po skončení výchovně vzdělávacích činností

3. jiné odchody vždy uvést písemně formou lístku s datumem, časem odchodu a podpisem rodiče!