Obsah

Základní informace

    Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany, okres Děčín, příspěvková organizace je tvořena dvěma samostatnými budovami od sebe vzdálenými cca 300 m.

Základní škola

ZŠ

     - Naše škola se nachází ve středu obce v klidné části s krásnou okolní přírodou. V minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení a nová fasáda). V nedávné době proběhla velká rekonstrukce sklepních prostor a tělocvičny, modernizace školní kuchyně a interiéru budovy. Loni byla dokončena rekonstrukce střechy, pod níž jsou připraveny k vybudování prostory pro volnočasové aktivity.
     - Přilehlé dětské hřiště a multifunkční hřiště skýtají dětem provozovat volnočasové aktivity, výuku venku v altánu a pohyb venku během velké svačinové přestávky.
     - V budově ZŠ je i školní družina, jídelna, kuchyň, školní a obecní knihovna.
     - Spolupracujeme se Schrödingerovým institutem (pravidelné odpolední činnosti - hra na klavír, bubny kytaru, zpěv, pohybové hry + jednorázové sportovní aktivity během školního roku), dlouhou dobu i s Národním parkem České Švýcarsko a také s DDM Rumburk. 
      - Děti mají možnost výběru z mnoha  zájmových kroužků (Zdravotnický, Polytechnický, Šikovné ručičky, Švadlenka, Bruslení, Doučování ). V kuchyňce družiny se také pravidelně peče a smaží. 
      - Malý počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup učitelů ke každému žákovi a rodinnou atmosféru. 
       - Velkou finanční oporou je obec, která poskytuje dětem každoročně příspěvek na plavání, pomůcky, výlety, exkurze a mnoho dalších akcí a aktivit.