Obsah

Mateřská školka U tenisu - mateřská škola, školka, dětské centrum

Zprávy

Obnovení provozu mateřské školy 25.5.2020

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy začne v pondělí dne 25.5.2020.
Do pondělí 18.5.2020 je nutné dodat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení níže nebo si jej můžete vyzvednout na obecním úřadě ve Starých Křečanech. Odevzdat jej můžete opět na obecním úřadě, do schránky základní školy nebo ve středu 13.5.2020 od 9-11 hodin v mateřské škole.
K pročtení je níže také dokument vydaný MŠMT, který se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.
Pokud bude Vaše dítě jevit jakékoliv příznaky virového onemocnění, nebude do MŠ přijato.
Těšíme se na Vás.
Kolektiv MŠcelý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Pracovní materiál pro děti

Vážení rodiče, věříme, že čas, strávený v karanténě, si se svými dětmi zpestřujete například kreslením, hraním společenských her, procházkami, zpíváním apod.
Pokud máte zájem, můžete si vždy ve středu mezi 9-11 hodinou vyzvednout v naší školce tištěné materiály k vypracování (pracovní listy, omalovánky).
Zdraví Vás kolektiv MŠ a snad se ve zdraví už brzy uvidíme.
celý text

ostatní | 3. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do MŠ školní rok 2020/2021 - čestné prohlášení

Vážení rodiče, pokud nebudete mít potvrzení o pravidelném očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, můžete si stáhnout čestné prohlášení na našich webových stránkách či vyzvednout na OÚ ve Starých Křečanech.
celý text

ostatní | 3. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Přihláška k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Přihlášky k zápisu do mateřské školy si můžete vyzvednout i na místním obecním úřadu ve Starých Křečanech. celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

INFORMACE o zápisu do MŠ Staré Křečany pro školní rok 2020/2021

INFORMACE o zápisu do MŠ Staré Křečany
MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v době od 4. – 15. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a rodičů v MŠ.
Podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné přihlášku doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy:596msnn
2. e – mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): reditel@zsstarkrec.cz
3. poštou: ZŠ a MŠ Staré Křečany, čp.44, 407 61

Kritéria pro přijímání dětí najdete na stránkách MŠ (aktuality).
Žádost pro přijetí k předškolnímu vzdělávání najdete na stránkách MŠ (Žádosti ke stažení) nebo je k dispozici na obecním úřadě včetně Prohlášení o očkování.
celý text

ostatní | 19. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Kritéria přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Během měsíce dubna se upřesní den zápisu. Pokud se ZŠ a MŠ otevřou, zůstává původní datum 5.5., pokud ne, tak zápis proběhne formálně jako v ZŠ. celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nouzový režim pedagogů v MŠ

Stejně jako ve škole, tak i ve školce změnila opatření ohledně Koronaviru každodenní režim. Paní uklízečky se pustily do gruntování, paní učitelky se věnují pedagogické přípravě doma, p.Choutková navíc díky své zručnosti "v šití čehokoli" také vyrábí roušky na žádost obce stejně tak jako švadlenky ze ZŠ. Všem pilným včeličkám patří DÍK za ochotu a vstřícnost. /M.Macková, řed./ celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavření provozu MŠ

Na základě rozhodnutí starosty obce bude od 17.3. 6.h uzavřen i provoz MŠ do odvolání, včetně provozu ŠJ. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Malí zahradníci

S blížícím se jarem je potřeba dát naši zahrádku po zimě trochu do pořádku. Děti se zapojily do hrabání listí, odvážely ho na kolečkách, zametaly písek. Zasloužily si pochvalu. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Masopustní průvod obcí

Společně se základní školou jsme uspořádali masopustní průvod. Šli jsme ze školky, u základní školy se k nám přidali žáci s p. učitelkami a pokračovali jsme všichni na náves. Tam nás přivítali zaměstnanci obecního úřadu, kteří měli pro děti připravenou odměnu. Zazpívali jsme si masopustní písně v doprovodu kytar. Děti ochutnaly spousty dobrot. My jsem pekli koláčky a děti ze školy koblížky. Děkujeme panu Formánkovi za sponzorský dar v podobě jitrnic, jelítek a tlačenky, na kterých jsme si všichni pochutnali. Masopust jsme si všichni moc užili, jen je škoda, že i přesto, že byly vyvěšené plakáty, se nikdo nepřišel podívat. celý text

ostatní | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Úkol pro rodiče s dětmi

Na měsíc leden měli rodiče se svými dětmi za úkol doma vyrobit jakoukoliv technikou sněhovou vločku. Všem, kteří se zapojili děkujeme. Každá vločka byla originál.
Děti si zasloužily odměnu. celý text

ostatní | 7. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva Lorety a městské knihovny v Rumburku

Navštívili jsme Loretu, kde jsme si prohlédly velký betlém i betlémy, které vyráběli ostatní školy a školky včetně těch našich. Prohlédli jsme si kostel a zazpívali písně. Poté jsme přešli do vedlejší knihovny, kde jsme si poslechly přednášku o lidském těle. Šli jsme také do dětské knihovny, děti si půjčovaly a prohlížely knížky, nechali jsme si udělat i kartičku do knihovny, takže si budeme moct jezdit půjčovat knížky. celý text

ostatní | 22. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Muzikál Sněhová královna v ledovém království

Byli jsme s předškoláky v DK v Rumburku na muzikálu pořádaným Metropolitním divadlem Praha. Ten byl plný efektů, písní, herci měli krásné kostýmy a byl doprovázený projekcí na plátně. Děti si ho moc užily, byly plné zážitků. celý text

ostatní | 21. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Slavíme Vánoce

Ve středu jsme si s dětmi udělali "Štědrý den" i u nás ve školce. Všichni jsme se sešli v oddělení Sluníček, prostřeli jsme si slavnostní tabuli a společně poseděli u "jednoho stolu". Děti přinesly cukroví, poslechli jsme si a zazpívali koledy, povídali si a připili si s přáním krásných Vánoc. Vyzkoušeli jsme si i některé z tradic jako jsou rozkrajování jablíčka a pouštění lodiček. Nakonec přišel dětmi netrpělivě očekávaný Ježíšek a donesl dětem dárečky. Každý dostal dárečky, které si odnesl domů. Děti našly pod stromkem i spousty dárečků, se kterými si hned pohrály, měly z nich obrovskou radost. celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Za zvířátky ke krmelci

Víme, že je potřeba pomáhat zvířátkům a tak děti měly za úkol přinést si pro zvířátka nějakou dobrotu a vydali jsme se ke krmelci. Domluvili jsme se a navštívili jsme i menší farmičku, kde chovají muflony, nejdříve jsme je nakrmili a potom šli dát jídlo do krmelce. I ti nejmenší zvládli delší trasu oproti těm, které chodíme běžně, zasloužily si velkou pochvalu. celý text

ostatní | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Mikulášská besídka v polyfunkčním domě

V pátek se v polyfunkčním domě ve Starých Křečanech uskutečnila Mikulášská besídka. Na samotném začátku děti předvedly krátké hudební a pohybové vystoupení. Děti si zasoutěžily a vyhrály nějaké dobrůtky. Po příchodu Mikuláše, čerta a anděla mu zazpívali písničku a slíbily, že budou hodné :). Mohly se s nimi fotit, některé se ale bály. Na závěr si děti zatančily na diskotéce. celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rozsvěcení vánočního stromu ve Starých Křečanech

V neděli se tradičně ve Starých Křečanech rozsvěcel vánoční strom. Tuto akci zahájily společně děti z mateřské a základní školy zpěvem koled v místním kostele za doprovodu pana Weisse, kterému moc děkujeme, a dalších členů kapely. Pochvalu si zasloužily děti i paní učitelka Blanka, který jim ušila nádherné kostýmy. Poté si všichni s kapelou zazpívali známé koledy a na závěr se přesunuli na náměstí, kde jsme společně odpočítali samotné rozsvícení stromu. celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Betlémy

Moc děkujeme, že jste společně se svými dětmi vytvořili jednotlivé postavy do betléma. Tento betlém a druhý, který jsme vytvořili s dětmi ve školce, bude k vidění v ambitu Lorety v Rumburku v rámci výstavy betlémů, kterou můžete navštívit od 1.12.2019. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výtvarná soutěž "Ze života kůrovce" - výherce

Chceme všem dětem a jejich rodičům moc poděkovat za nejrůznější a hlavně úžasné nápady na toto téma.
Všechny "kůrovce" jsme předali v Domě Českého Švýcarska, které vyhlásilo vítěze. Zvláštní cenu tak získal Jaroušek Lacman s maminkou, moc gratulujeme. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Spolupráce s rodiči - vyrábění kůrovce

Děti měly za úkol s rodiči jakoukoliv technikou vytvořit výrobek na téma "Ze života kůrovce", se kterým se zapojíme do soutěže pořádanou společností ČESKÉ ŠVÝCARSKO ve spolupráci se SPRÁVOU NÁRODNÍHO PARKU. Všichni, kteří se zapojili, zaslouží obrovskou pochvalu za nejrůznější úžasné nápady. celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Tvoření adventních věnců

Velké díky patří mamince Matyáška, která během dopoledne s dětmi v MŠ vyráběla krásné adventní věnce. celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka k výročí

Pozvánka k výročí vzniku naší školky celý text

ostatní | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu