Obsah

Evropské fondy

V současné době je naše škola zapojena do těchto projektů spolufinancovaných prostředky EU:

Propojená škola

EU peníze školám

Výzva 56 

Výzva 57