Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme Vás na Den otevřených dveří v naší školičce. celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Organizace závěru 1.pololetí

Ve čtvrtek 31.1.žáci obdrží vysvědčení, výuka bude do 11.40 h. V pátek jsou jednodenní pololetní prázdniny, provoz ŠD je uzavřen. Během jarních prázdnin se uskuteční v rámci ŠD 18. a 19. 2. dva celodenní výlety do Děčína (Hopsárium) a do Liberce (IQ Landie). celý text

ostatní | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Ředitelské volno

Na dny 3. a 4. 1 2019 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů. Provoz MŠ je nezměněn. celý text

ostatní | 30. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

PF 2019

Pohodový vánoční čas a úspěšný nový rok, hlavně zdraví a radost z maličkostí přejí
všichni zaměstnanci
ZŠ a MŠ Staré Křečany celý text

ostatní | 30. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Předvánoční čas

20.prosinec byl ve znamení projektového dne. Děti nejdříve zhlédly vánoční prezentaci, kdy si připomněly vánoční zvyky a tradice. Poté v jednotlivých třídách vyráběly přáníčka, svícínky, andělíčky a další vánoční aranžmá nejen pro odpolední jarmark. Pro rodiče bylo připraveno i vánoční vystoupení žáků s pásmem koled. Besídka proběhla v nově otevřené a zrekonstruované tělocvičně, kde měli rodiče možnost zhlédnout prezentaci o tom, jak se tělocvična budovala a měnila. Na závěr bylo připraveno i v nově zrekonstruované školní jídelně posezení u kávy s ochutnávkou rozličného cukroví.
21.12.proběhly malé vánoční besídky i v jednotlivých třídách, kdy si děti zazpívaly koledy a navzájem si rozdaly dárečky pod nastrojenými stromečky. celý text

ostatní | 30. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Adventní ladění

Jako každoročně se v naší školičce line sváteční atmosféra již od prvního adventu, kdy se chodby i třídy vánočně vyzdobí. 30.11. nás navštívil p. Los se svým loutkovým představením "O zrození Ježíška". Děti byly unešeny nejen poutavým podáním herce, ale i krásnými loutkami. 5.12. k nám tradičně zavítali i čerti s andělem a Mikulášem a obdarovali všechny žáčky sáčky s pamlsky. 14.12. jsme se rozjeli do Rumburka do ambitů Lorety, kde jsme si prohlédli výstavu betlémů, včetně našeho vyrobeného, který jsme předem dopravili. Průvodkyně nám ukázala i tradiční betlém v kostele sv.Vavřince a seznámila nás s jeho historií. Další netradiční betlémy jsme si prohlédli i v muzeu, kam jsme se poté přemístili. Tam jsme si vyrobili i vánoční kapříky. Adventní ladění probíhalo i ve školní družině, kde si děti připravovaly vánoční cukroví a vyráběly andělíčky z drátků. celý text

ostatní | 30. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Listopad je za námi

Měsíc listopad je za námi a my se už těšíme na Vánoce. celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Dušičkový den

V pátek 2. 11. jsme se všichni školáci s paní učitelkami vydali na místní malý hřbitov, abychom si připomněli svátek zesnulých a vysvětlili si, co znamená. Poté jsme na několika hrobech zapálili svíčky a prožili nostalgickou atmosféru. celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Den otevřených dveří 1

Den otevřených dveří

Ve středu 14. listopadu proběhne od 9 - 17 h Den otevřených dveří. Zveme všechny, koho zajímá, jak to u nás chodí a vypadá. Prohlédnout si můžete prostory nejen ZŠ, ale i MŠ a zúčastnit se i výuky. celý text

ostatní | 27. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Sběr kaštanů a žaludů

Nadále probíhá - jako každoročně - sběr kaštanů a žaludů pro Správu NPČŠ. Děti sbírají nejen s paní učitelkami a paní vychovatelkou, ale i jednotlivě, kdy do školy přinesou pytlík už zvážený. Plody se postupně dovážejí na Správu NPČŠ, odkud poputují lesním zvířátkům. celý text

ostatní | 21. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Ekoprogram NPČŠ

Dne 17.10. k nám opět zavítal pan V.Vencko, tentokrát s ekoprogramem NPČŠ "Dotknout se přírody" (Šelmy). Starší žáky seznámil s úlohou šelem v přírodě od pravěku po dnešek, poukázal i na hrozící vyhynutí některých druhů. Děti se blíže seznámily s životem jezevce, lišky, rysa a vlka hlavně v zimním období. U vlka vyvrátil mýtus, že "baští lidi", naopak jde o plaché zvíře, a liška je zas tak "drzá", že se uvelebí i v noře jezevce. Na závěr p. V.Vencko zodpověděl i několik zvídavých otázek malých posluchačů. Už teď se těšíme na další poutavé vyprávění. M.Macková celý text

ostatní | 17. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Pomáhám, protože chci

Již poněkolikáte se naše školička zapojila do projektu "72 hodin". celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dopoledne v obecní knihovně

V pondělí 15.10. se postupně všichni žáci školy opět ocitli mezi mnoha regály s knihami v obecní knihovně. Tentokrát již v nových prostorách, neboť se místní knihovna během prázdnin přestěhovala do přízemí školy. Paní knihovnice Libuše Doležalová nejdříve čtenáře seznámila s chodem a pravidly knihovny, s řazením knih do regálů a informovala i o možnosti práce s PC - např. vyhledání určitého titulu. Poté se děti přesunuly do sekce dětských knih, kde si mohly individuálně v knihách zalistovat. Hodina čtení pro každý ročník zvlášť rychle uběhla, děti dostaly motivaci k proniknutí do světa knih a mohou tedy porozmýšlet, zda se nestanou pravidelnými návštěvníky knihovny. M.Macková celý text

ostatní | 15. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Stmelovací výlet na Dymník 1

Stmelovací výlet na Dymník

V úterý 18.9.2018 proběhl za krásného slunečného počasí na naší škole první výlet v novém školní roce. Na žáčky ze všech tříd čekala procházka (dá-li se tomu tak říci, protože v cíli se ukázalo, že děti ušly úctyhodných 13 km) na Dymník, kde jsme dostali do ruky fotbalové míče a šli jsme vyzkoušet fotbalgolf. Strefování do jamek nás bavilo, užili jsme spoustu legrace, procvičili přesnost a vytrvalost. Při zpáteční cestě nás čekala oblíbená stopovaná a příjemně unavení jsme před druhou hodinou usedli do školní jídelny, kde na nás čekal výborný řízek. celý text

ostatní | 19. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Škola s rozšířenou výukou jazyků od nového školního roku 2018/2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

rádi bychom vás informovali o tom, že naše základní škola od nového školního roku 2018/2019 se stane školou s rozšířenou výukou anglického jazyka. Výuka se povinně bude vyučovat od 1. třídy, kde se anglický jazyk bude vyučovat 1 hodinu týdně. Děti se cizí jazyk budou učit nenásilnou formou (tzn. formou her, říkanek, písniček, pohybových aktivit). Ve 2. třídě budou s výukou pokračovat taktéž 1 hodinou týdně (to však nebude platit pro druháčky ve šk. roce 2018/19). Od 3. třídy děti budou mít hodinovou dotaci na výuku cizího jazyka stejnou, jako to bylo doposud (tzn. ve 3. a 4. třídě 4 hodiny týdně a v 5. třídě 3 hodiny týdně). Myslíme si, že současný trend dnešního života přispívá k tomu, aby dítě zvládalo co nejlépe cizí jazyk, který přispívá k lepšímu uplatnění ve společnosti. Čím dříve dítě začne s výukou cizího jazyka, tím lépe ho pak zvládne. Nejen z tohoto důvodu bychom chtěli přispět k rozvoji osobnosti vašeho dítěte a nejen proto dochází ke změnám ŠVP (náhled nového ŠVP je možný na našich web. str. ve složce dokumenty). Těšíme se v září na viděnou se všemi prvňáčky !

Mgr. I. Stejskalová (koordinátorka ŠVP)
celý text

ostatní | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Orientační běh - BLUDIŠTĚ

Mezi poslední sportovní akce školního roku 2017/18 patřilo 27. 6. i netradiční BLUDIŠTĚ pana Babického, vyznavače orientačního běhu. Ten se svou chotí pečlivě připravil pro všechny malé sportovce zapeklitou trať, kterou každý sám absolvoval s mapkou v ruce. I s tou nejobtížnější mapou se nejrychleji zorientovali Roland, Jára F., Kuba K., Honza J., Petra J., Pavel P., Michal T. Nejzábavnější pro všechny bylo odpípávání čipy na jednotlivých stanovištích. Všem sportovcům gratulace za výkony a p.Babickému dík za zpestření v předprázdninovém shonu. M. Macková celý text

ostatní | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Brána pro PRVŇÁČKY

V úterý 26. června se konalo v naší základní škole vítání budoucích prvňáčků.
Naši předškoláci procházeli bránou na jejíž druhé straně je vítala jejich nastávající paní učitelka Inka Nekolová a přivítala je ve škole.
Na školní zahradě na ně čekaly soutěže a sportovní disciplíny v doprovodu starších spolužáků. Závěr našeho sportovního mini dopoledne završila ukázka výcviku psů slečny Nikitinové a její Kelpie Face. Všem se nám vystoupení moc líbilo.
Po společném obědě naši prvňáčci doprovodili předškoláky zpět do školky k zaslouženému odpočinku.
Doufáme, že jsme „školáčkům“ tímto malým nahlédnutím trošku zmenšili obavy a podpořili těšení se do školy. (foto v galerii)
Za sbor ZŠ Jana Kubešová
celý text

ostatní | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Atletická olympiáda 1

Atletická olympiáda

Ve čtvrtek 21.6.2018 se několik našich malých sportovců zúčastnilo atletické olympiády v Rumburku. Rozděleni byli do několika kategorií od předpřípravek po starší žáky a žákyně.
Bohužel jsme jako malá škola nedokázali naplnit všechny kategorie, což předurčovalo nižší počet získaných bodů při závěrečném vyhodnocování. Konečné desáté místo (z dvanácti škol) nám nijak nezkazilo náladu. Den jsme si i díky krásnému počasí užili, děti si odvezly medaile a krásná pamětní trička. I.Vítová
celý text

ostatní | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Školní výlet do Jiřetína a okolí

V úterý 20.6. se celá škola vypravila vlakem směr Jedlová. Od zastávky až k Tolštejnu nás čekala malá túrka voňavým lesem, kde jsme si trochu zopakovali vědomosti o přírodě. Odvážlivci pak vystoupili na rozhlednu zříceniny, aby zmapovali okolní krajinu. Následovala procházka nově zrekonstruovanou Křížovou cestou až do Jiřetína a prohlídka štoly sv.J.Evangelisty, kde jsme se při parném dnu v 10 stupních patřičně zchladili. Zpestřením bylo pak i zaskotačení v obecním sportovním areálu a výborná zmrzlina na návsi. Z vydařeného výletu jsme se vraceli příjemně unaveni a plni zážitků. M.Macková celý text

ostatní | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Exkurze v pekárnách v Rumburku

Dne 18. 6. podnikli žáci 3., 4.a 5.ročníku zajímavou exkurzi do pekáren ODKOLEK. Zhlédli výrobní linku rohlíků a chleba, dozvěděli se, jak například těsto na chleba vzniká, tvaruje se a kyne v ošatkách, ze kterých pak po pásu putuje do velké pece. Zajímavou informací bylo, že se denně upeče až 90 tisíc kusů pečiva, ale produkce pomalu klesá díky budování "pekáren" ve větších okolních supermarketech. Odměnou pro každého pak byl výborný křupavý ještě teplý rohlík. Mňam ! M. Macková celý text

ostatní | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Exkurze v čokoládovně v Krásné Lípě

V úterý 12.6. se 1. a 2. třída rozjela do Krásné Lípy na exkurzi do ČOKOLÁDOVNY Mana, kde se ručně vyrábějí čokoládové bonbony. Paní čoklírka dětem vysvětlila, že každá čokoláda se vymíchává pod určitou teplotou, kterou přísně hlídá, jinak by bonbony ztratily vynikající chuť. Každý měl pak možnost vyzkoušet si vyrobit vlastní bonbonek. Byla to sladká zábava ! Vše se pak dozdobilo kokosem, skořicí, oříšky či rozdrcenými čokoládovými boby a kousky čokolády. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. I. Nekolová celý text

ostatní | 17. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Závěrečná besídka v MŠ

Ve čtvrtek 14.6. se v MŠ konala závěrečná besídka, kdy proběhlo rozloučení s předškoláky. Ti ve slavnostním nastoupení obdrželi nejen šerpy s nápisem PŘEDŠKOLÁK 2018, ale i knížky na rozloučenou. Odpoledne plné písniček a soutěží zakončené občerstvením se velmi vydařilo a předškoláčci se mohou ještě těšit na 26.6., kdy jako tradičně vstoupí BRANOU do světa školáků a na školním hřišti společně se školáky prožijí sportovní dopoledne. Čeká je i zasednutí do školních lavic a účast při vyučování v 1.třídě. M.Macková celý text

ostatní | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dárek ke Dni dětí

Druhým dárkem /vedle sportovního z 31.5.! / byl ke Dni dětí připraven pro naše školáčky i předškoláčky také kulturní dáreček. Dne 13.6. přijelo DIVADÉLKO z Hradce Králové, aby představilo své vystoupení s názvem Pohádky z našeho statku. Děti se dozvěděly o významu a smyslu chovu domácích zvířat a jak se k nim lidé mají chovat. Poznaly také, že bez práce nejsou koláče a že lhát se nevyplácí. Během pohodové hodinky jsme se zasmáli povedeným hereckým kouskům a nakonec i společně zazpívali. M.Macková celý text

ostatní | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Dopravní hřiště

Ve středu 6. 6. 2018 4.a 5.třída v rámci dopravní výchovy jela na dopravní hřiště do Varnsdorfu procvičit jízdu na kole při různých dopravních situacích. Žáci 5.třídy v rámci vyučovací hodiny Informatika o tom napsali pěkné práce. V přílohách si tyto práce J. Klášterky a L. Ševečka můžete přečíst.
I. Stejskalová celý text

ostatní | 8. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Sportovní dárek našim žáčkům ke Dni dětí

Dne 31. 5. připravili sportovní tutoři ze Schrödingerova institutu našim žáčkům pěkné dopoledne plné her a soutěží. Sportovalo se na obecním hřišti a v přilehlém háječku. Děti si dokazovaly svoji zdatnost, bystrost a vytrvalost, na připevněných lanech mezi stromy zakusily i trochu adrenalinu. Do školy se vracely plny zážitků ze sportovních výkonů. Děkujeme tutorům za příjemné dopoledne a těšíme se na další spolupráci se Schrödingerovým institutem a jejich aktivity i v příštím školním roce. M.Macková celý text

ostatní | 3. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Hravé třídění odpadu 1

Hravé třídění odpadu

V pátek 1.6. proběhla pro 1., 2. a 3. ročník beseda o třídění odpadu. Tu nám přednášeli hravou formou tři studenti rumburského gymnázia v rámci projektu "Já občan". Z poutavé prezentace se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o třídění a zpracování plastů, připomněly si barvy kontejnerů na tříděný odpad, učily se správně třídit odpadky do kontejnerů před školou, vybarvovaly a vyplňovaly krátký dotazník. Děkujeme studentům za poučnou přednášku pro děti z naší školy. D.Steránková celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pěvecká soutěž " Sedmihlásek z výběžku"

Dne 30. 5. se uskutečnilo finální kolo pěvecké soutěže pro žáky ZŠ „Sedmihlásek z výběžku“. Soutěž zorganizoval Schrödingerův institut. Po předešlých dvou kolech (místním a městském) se do závěrečného finále v Tančírně Balahala v Rumburku probojovala Štěpánka Hyblbauerová ze 4. třídy a Vašík Stejskal z 1. třídy z naší ZŠ. Závěrečného finále se účastnilo celkem 30 dětí různých věkových kategorií z celého Šluknovského výběžku, soutěžilo se o pěkné ceny, v každé kategorii byl vyhodnocen vítěz za chlapce i děvčata. Přestože to nebyl vůbec jednoduchý boj (konkurence byla opravdu veliká, v sále panovala napjatá atmosféra), tak se podařilo oběma našim žáčkům vyhrát 1. místa!!! Vašíkovi i Štěpánce ještě jednou moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Závěrem nezbývá než jen popřát: „Ať vám to i nadále tak krásně zpívá.“

Mgr. I. Stejskalová
celý text

ostatní | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Besídka pro maminky

V pondělí 14.5. proběhla na školní zahradě besídka pro naše nejmilejší maminky. Každá třída si připravila krátké vystoupení, které maminky zahřálo u srdíčka. Zpívalo se, recitovalo,... I přes vítr, který nám malinko pokazil plány s opékáním buřtíků, jsme si odpoledne všichni společně užili. Děkujeme všem rodičům i prarodičům za pěkné odpoledne. D.Steránková celý text

ostatní | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Legiovlak  1

Legiovlak

Legiovlak 2018
100. výročí vzniku ČSR
V úterý 15. května jsme se se všemi žáčky naší školy vydali „po svých“ směr vlakové nádraží Rumburk, kde je možné si prohlédnout výše zmíněný Legiovlak. (více informací níže)
Počasí nám přálo, nálada byla více než skvělá, výlet jsme si užili. I.Vítová
celý text

ostatní | 16. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Poděkování rodičům za spolupráci 1

Poděkování rodičům za spolupráci

Ve čtvrtek 11. 5. se sešlo několik rodičů na PLÁNOVANÉ AKCI - úklidu šatních prostor pro děti. Opravdu velký dík patří p. J.FORMÁNKOVÉ, M.HOMOLOVÉ, P.JANEČKOVÉ, H. PACÁKOVÉ, D. STERÁNKOVÉ, Z.HLAVÁČKOVÉ a p. R.FRYČOVI, kteří tak přispěli k urychlení OTEVŘENÍ NOVÉ ŠATNY. Děkujeme za OCHOTU, vstřícnost a hlavně ČAS, který škole věnovali !!!!! M.Macková, řed. celý text

ostatní | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední