Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Loučení 4.třídy 29.6. s p.učitelkou a se šk.rokem 1

Loučení 4.třídy 29.6. s p.učitelkou a se šk.rokem

V úterý jsme se loučili nejen s náročným školním rokem, ale i se společnými Lety. V páté třídě budou mít děti paní ředitelku. celý text

ostatní | 5. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Relaxační loučení tříd v úterý 29.6.se školním rokem

Pasování žáků 1.třídy na ČTENÁŘE
Rozjeli jsme se opět do knihovny v Rumburku. Přivítal nás král Jaroslav s chotí, který nás pasoval na čtenáře. celý text

ostatní | 4. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
Atletické závody 1

Atletické závody

V pondělí odpoledne 28. 6. 2021 se konaly atletické závody kroužků na stadionu v Rumburku. Soutěžilo se v běhu na 50m, ve skoku dalekém a v hodu míčkem. celý text

ostatní | 2. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Bubnování

V pátek 25.6. k nám zavítala Tamira Drum akce BUBNOVÁNÍ. Děti spontánně reagovaly na zvuky rozličných bubnů, bubínků a dalších hudebních nástrojů, všechny si je i "vyzkoušely". celý text

ostatní | 26. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Organizace posledního školního týdne od 28.- 30.6

V pondělí a v úterý bude výuka do 11.40 h, ve středu vysvědčení do 8.45 h. V PO - ÚT třídnické práce a pobyt venku- 1.tř. Měst.knihovna Rbk (pasování na čtenáře), celý text

ostatní | 24. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Školní výlet

Ve středu 23.6.podnikla celá školička pěkný výlet do soukromé sklárny PAČINEK do Kunratic u Cvikova. Postupně po skupinkách jsme zhlédli výrobu skleněných produktů uměleckého sklářství, dvě přilehlé galerie i zahradu se skleněnými doplňky. celý text

ostatní | 24. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

LOUČENÍ S „PÁŤÁKY“

V pátek 18.6. odpoledne jsme se všichni sešli u p. ředitelky M. Mackové. Po malém občerstvení jsme si udělali výšlap na Karlovu výšinu, odkud byl překrásný výhled na Rybniště, Doubici a okolí. Cestou zpět jsme nasbírali dříví na táborák. Pak přijeli rodiče a postavili stany. celý text

ostatní | 22. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Prezentace třídění odpadu

V pátek 18.6. k nám přijel p.Jan Štika na besedu „Tonda Obal“. Beseda byla živá a hlavně děti dokazovaly, že třídění odpadu jim není cizí. Všechny úkoly jsme splnili na výbornou a dostali jsme malé odměny. Beseda se nám líbila.
/I. Nekolová/
celý text

ostatní | 22. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Konec školního roku se blíží....

Rozvolnění covidových opatření nám konečně umožnilo pořádat různé aktivity a zúčastňovat se různých akcí... celý text

ostatní | 22. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Den dětí a vítání budoucích prvňáčků

1. 6. 2021 je mezinárodním dnem dětí. Účelem tohoto svátku je podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání.  celý text

ostatní | 7. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Informace k provozu od 17. května

MŠMT na základě jednání vlády ČR dne 10.5. vydalo novelizované mimořádné opatření s platností od pondělí 17.5., a to, že se RUŠÍ povinnost homogenních tříd a skupin, stejně tak i homogenních oddělení v družině. Zůstává Ag-testování každé pondělí a nošení roušek ve vnitřních prostorách. /M.Macková/
celý text

ostatní | 12. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktuální info k 10.5. 2021

Dle informací MZČR ze dne 7.5. s účinností od pondělí 10.května (oproti mimořádnému opatření z 6.5.) dochází ke změně jen u dětí MŠ. Osobní přítomnost je povolena všem dětem MŠ a na základě stávajícího zhodnocení výsledků pravidelného Ag-testování již nadále nemusí být testování prováděno, pouze celý text

ostatní | 9. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Informace k provozu škol k 3.5. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna došlo k vydání novelizovaného opatření MZČR s účinností od 3.5. 2021 : celý text

ostatní | 1. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrat do školy v pondělí 19. 4.

Jak již bylo avizováno, v pondělí 19.4. se žáčci vrátí zpět do svých lavic. Nejprve se však podrobí antigennímu testu (samoodběr), který je podmínkou pro prezenční výuku. Veškeré informace o organizaci následujících dní budou zaslány prostřednictvím třídních učitelek e-mailem. /M.Macková/ celý text

ostatní | 15. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Informace o testování žáků

Vážení rodiče, veškeré informace o testování a organizač. záležitostech v prvních dnech po návratu do školy - včetně odpovědí na dotazy - se nyní zpracovávají a vy je obdržíte ve svých emailech prostřednictvím třídních učitelů. /M.Macková/ celý text

ostatní | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktuální informace k návratu do školy

Vzhledem k epidemické situaci na Děčínsku rozhodlo MZČR, že ZŠ i MŠ v tomto okrese se v pondělí 12.4. ještě neotevřou. Žáci se do školních lavic vrátí o týden později (stejně tak i děti do školek).O tomto rozhodnutí informovala ředitelka KHS Ústeckého kraje p.Šimůnková. Nadále potrvá online výuka. celý text

ostatní | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1.třídy

V úterý 6.dubna proběhne ZÁPIS budoucích prvňáčků. Jak již bylo avizováno na pozvánkách, v době od 14-17 h je možné předat vyplněnou žádost za dodržení epidemických opatření.Po znovuotevření školy a rozvolnění se uskuteční den otevřených dveří, kdy bude možnost prohlédnout si prostory naší školičky. celý text

ostatní | 1. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Opětovné prodloužení

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda opět prodloužila účinnost krizového opatření č.200 z 26. února.  Od 28.března do 11.dubna se tedy znova prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. /M.Macková/ celý text

ostatní | 27. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Prodloužení krizových opatření

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č.200 z 26. února.  Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 
Pokračujeme tedy nadále v on-line výuce. Sledujte, prosím, rozvrh v kalendáři MS Teams. celý text

ostatní | 25. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Jarní prázdniny a informace k výuce

Vzhledem k tomu, že se ke covidovým opatřením zavřely ZŠ i MŠ a nebude možná od 8.3. osobní přítomnost žáků všech ročníků ZŠ, bude probíhat opět distanční výuka. celý text

ostatní | 28. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktuální informace

MŠMT informuje, že : "vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ, a to od 27.února do 21.března 2021 ". celý text

ostatní | 28. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Za krásami brtnických ledopádů 1

Za krásami brtnických ledopádů

Výlet -2. třída celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Pozvánka k zápisu

Zápis do první třídy

Zveme budoucí prvňáčky na zápis do první třídy, který v naší školičce proběhne 6. dubna 2021 od 14 hod.
celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Zimní radovánky - 2. třída 1

Zimní radovánky - 2. třída

Letošní zima se opravdu velmi zdařila a my to umíme náležitě ocenit. Denně si užíváme zimních radovánek naplno. O velké přestávce chodíme ven,kde si hrajeme se sněhem na školním hřišti. Zdoláváme s chutí zasněžený povrch, na němž stavíme malé stavby, sněhuláčky nebo se honíme a koulujeme. Každý pátek se v rámci tělesně výchovy vydáváme poznávat místní kopečky a kopce, které s nadšením sjíždíme na bobech, ježdíkách nebo saních. Jsme rádi, že se ( na rozdíl od jiných tříd) můžeme společně ve škole setkávat, něco nového se naučit, soutěžit, tvořit a být s našimi milými kamarády./I. Stejskalová/ celý text

ostatní | 9. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Další opatření Covid - 19

S politováním musím konstatovat, že VÝZVA Žádost malotřídek o prezenční výuku 3.-5. ročníků od 1.2. byla vládou "smetena ze stolu". Pokračujeme tedy dále zaběhnutou krabicovou formou.
Pro informaci : V minulém týdnu u nás inspekční kontrola mapovala chod distanční výuky. Celý kolektiv pedagogů byl velice pochválen nejen za její fungování a způsob předávání informací rodičům, ale i za
prezenční výuku v 1.a 2.třídě a interiér celé budovy školy. Dík patří i zákonným zástupcům za dosavadní spolupráci a dohled nad školními povinnostmi svých dětí. Prosím, mějme ještě nějaký čas trpělivost a
pevné nervy a věřme, že se již v brzku vrátí vše do starých kolejí. /M.Macková, řed./

Pokud by byl se zvládáním a vypracováním některého učiva problém,
neváhejte nás kontaktovat. Probereme učivo s dětmi individuálně ve škole
po domluvení termínu.!!! celý text

ostatní | 1. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozor - ZMĚNA V TŘÍDĚNÍ ODPADU

Nový zákon o odpadech - od 1. ledna 2021 je změna v odpadovém hospodářství, podle nového zákona o odpadech č.541/202 Sb.


celý text

ostatní | 14. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Prodloužení epidemiologických opatření

Vláda dnes rozhodla kvůli epidemii COVID-19 o prodloužení omezení provozu škol do 22.ledna. Osobní přítomnost žáků 1. a 2.tříd nadále poběží, všechna opatření zůstávají jako doposud. Žáci 3.- 5.třídy odevzdají (jako obvykle) v pondělí 11.1. domácí úkoly do krabic u vchodu ZŠ a obdrží emailem zadání dalšího učiva. Pokud bude potřeba osobní konzultace, kontaktujte tř.učitele. /M.Macková/ celý text

ostatní | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

PF 2021 a informace

Vážení rodiče a přátelé školy, přeji všem úspěšnější a pohodovější nový rok než předešlý, hlavně zdraví, optimismus a pevné nervy.
Vzhledem k novým vládním usnesením se bude opět nouzově vyučovat, a to do 10.ledna. 1. a 2. třída nastoupí v režimu jako v prosinci, tzn. homogenně, pro 3.- 5.roč. platí distanční výuka, tzn. krabicová forma. Chod ŠD a ŠJ pro 1.a 2.tř. bude stejný jako v prosinci, pro distanční žáky je denně možnost vyzvednutí oběda do jídlonosiče po domluvě s vedoucí stravování. /M.Macková/ celý text

ostatní | 2. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení sběru přírodnin

Jak už to v naší škole tradičně bývá, i letos jsme se na podzim zapojili společně se SNPČŠ do sběru lesních plodů. celý text

ostatní | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Adventní čas

Tradičně jsme před Vánocemi jezdili do rumburského muzea a lorety na výstavu betlémů a vánočně jsme se ladili. celý text

ostatní | 13. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední