Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Informace o testování žáků

Vážení rodiče, veškeré informace o testování a organizač. záležitostech v prvních dnech po návratu do školy - včetně odpovědí na dotazy - se nyní zpracovávají a vy je obdržíte ve svých emailech během víkendu prostřednictvím třídních učitelů. /M.Macková/ celý text

ostatní | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktuální informace k návratu do školy

Vzhledem k epidemické situaci na Děčínsku rozhodlo MZČR, že ZŠ i MŠ v tomto okrese se v pondělí 12.4. ještě neotevřou. Žáci se do školních lavic vrátí o týden později (stejně tak i děti do školek).O tomto rozhodnutí informovala ředitelka KHS Ústeckého kraje p.Šimůnková. Nadále potrvá online výuka. celý text

ostatní | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1.třídy

V úterý 6.dubna proběhne prezenčně ZÁPIS budoucích prvňáčků. Jak již bylo avizováno na pozvánkách, v době od 14-17 h bude možnost prohlédnout si prostory školy, vyplnit žádost v ředitelně školy, získat potřebné informace, atd - za dodržení všech epidemických opatření (respirátory, rozestupy,...) celý text

ostatní | 1. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Opětovné prodloužení

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda opět prodloužila účinnost krizového opatření č.200 z 26. února.  Od 28.března do 11.dubna se tedy znova prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. /M.Macková/ celý text

ostatní | 27. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Prodloužení krizových opatření

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č.200 z 26. února.  Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 
Pokračujeme tedy nadále v on-line výuce. Sledujte, prosím, rozvrh v kalendáři MS Teams. celý text

ostatní | 25. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Jarní prázdniny a informace k výuce

Vzhledem k tomu, že se ke covidovým opatřením zavřely ZŠ i MŠ a nebude možná od 8.3. osobní přítomnost žáků všech ročníků ZŠ, bude probíhat opět distanční výuka. celý text

ostatní | 28. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktuální informace

MŠMT informuje, že : "vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ, a to od 27.února do 21.března 2021 ". celý text

ostatní | 28. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Za krásami brtnických ledopádů 1

Za krásami brtnických ledopádů

Výlet -2. třída celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Pozvánka k zápisu

Zápis do první třídy

Zveme budoucí prvňáčky na zápis do první třídy, který v naší školičce proběhne 6. dubna 2021 od 14 hod.
celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Zimní radovánky - 2. třída 1

Zimní radovánky - 2. třída

Letošní zima se opravdu velmi zdařila a my to umíme náležitě ocenit. Denně si užíváme zimních radovánek naplno. O velké přestávce chodíme ven,kde si hrajeme se sněhem na školním hřišti. Zdoláváme s chutí zasněžený povrch, na němž stavíme malé stavby, sněhuláčky nebo se honíme a koulujeme. Každý pátek se v rámci tělesně výchovy vydáváme poznávat místní kopečky a kopce, které s nadšením sjíždíme na bobech, ježdíkách nebo saních. Jsme rádi, že se ( na rozdíl od jiných tříd) můžeme společně ve škole setkávat, něco nového se naučit, soutěžit, tvořit a být s našimi milými kamarády./I. Stejskalová/ celý text

ostatní | 9. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Další opatření Covid - 19

S politováním musím konstatovat, že VÝZVA Žádost malotřídek o prezenční výuku 3.-5. ročníků od 1.2. byla vládou "smetena ze stolu". Pokračujeme tedy dále zaběhnutou krabicovou formou.
Pro informaci : V minulém týdnu u nás inspekční kontrola mapovala chod distanční výuky. Celý kolektiv pedagogů byl velice pochválen nejen za její fungování a způsob předávání informací rodičům, ale i za
prezenční výuku v 1.a 2.třídě a interiér celé budovy školy. Dík patří i zákonným zástupcům za dosavadní spolupráci a dohled nad školními povinnostmi svých dětí. Prosím, mějme ještě nějaký čas trpělivost a
pevné nervy a věřme, že se již v brzku vrátí vše do starých kolejí. /M.Macková, řed./

Pokud by byl se zvládáním a vypracováním některého učiva problém,
neváhejte nás kontaktovat. Probereme učivo s dětmi individuálně ve škole
po domluvení termínu.!!! celý text

ostatní | 1. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozor - ZMĚNA V TŘÍDĚNÍ ODPADU

Nový zákon o odpadech - od 1. ledna 2021 je změna v odpadovém hospodářství, podle nového zákona o odpadech č.541/202 Sb.


celý text

ostatní | 14. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Prodloužení epidemiologických opatření

Vláda dnes rozhodla kvůli epidemii COVID-19 o prodloužení omezení provozu škol do 22.ledna. Osobní přítomnost žáků 1. a 2.tříd nadále poběží, všechna opatření zůstávají jako doposud. Žáci 3.- 5.třídy odevzdají (jako obvykle) v pondělí 11.1. domácí úkoly do krabic u vchodu ZŠ a obdrží emailem zadání dalšího učiva. Pokud bude potřeba osobní konzultace, kontaktujte tř.učitele. /M.Macková/ celý text

ostatní | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

PF 2021 a informace

Vážení rodiče a přátelé školy, přeji všem úspěšnější a pohodovější nový rok než předešlý, hlavně zdraví, optimismus a pevné nervy.
Vzhledem k novým vládním usnesením se bude opět nouzově vyučovat, a to do 10.ledna. 1. a 2. třída nastoupí v režimu jako v prosinci, tzn. homogenně, pro 3.- 5.roč. platí distanční výuka, tzn. krabicová forma. Chod ŠD a ŠJ pro 1.a 2.tř. bude stejný jako v prosinci, pro distanční žáky je denně možnost vyzvednutí oběda do jídlonosiče po domluvě s vedoucí stravování. /M.Macková/ celý text

ostatní | 2. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení sběru přírodnin

Jak už to v naší škole tradičně bývá, i letos jsme se na podzim zapojili společně se SNPČŠ do sběru lesních plodů. celý text

ostatní | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Adventní čas

Tradičně jsme před Vánocemi jezdili do rumburského muzea a lorety na výstavu betlémů a vánočně jsme se ladili. celý text

ostatní | 13. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Mobilní planetárium a sférické kino

Ve čtvrtek 10.12.k nám přijelo mobilní planetárium. celý text

ostatní | 13. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezená účast žáků v ŠD

Na příkaz ředitele a po projednání pedagogickou radou nebude umožněna z organizačních a personálních důvodů účast žáků 4.a 5.třídy v ŠD do 18.12. Děkujeme za pochopení. /M.Macková/ celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

JSEM LASKAVEC 2020

Být učitelka není jen učit děti novým znalostem, ale snažit se jim dát i něco z nás. Ukázat jim vzorec slušného chování, vztahů k ostatním,... celý text

ostatní | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Máme to v hlavě

Ještě než nám zavřeli školu, zúčastnili jsme se s dětmi ze 4.a 5. ročníku vědomostní soutěže, kterou vyhlásila Správa Národního parku České Švýcarsko. celý text

ostatní | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Krizové ošetřovné

Postup při žádosti o ošetřovné - co vše potřebujete vědět... celý text

ostatní | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavření provozu ZŠ, ŠJ, MŠ

S dalším vládním usnesením o přijetí krizových opatření v souvislosti s šířením Covid-19 je od 14.10. uzavřen provoz ZŠ včetně družiny a od 15.10.i provoz MŠ a ŠJ z důvodů dle vyhlášky č.14/2005 Sb. § 3 odst. 2. Distanční výuku zajišťují třídní učitelé. Prosím, sledujte informace ve svých e-mailech, popř. telef. kontaktem. Předpokládané ukončení přerušení provozu ZŠ je 1.11. a info o MŠ bude poskytnuto v pátek 16.10. /M.Macková, řed./ celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Poetické a malířské dopoledne

Ve čtvrtek 1.10. jsme absolvovali úžasný PROŽITKOVÝ program. Zavítal k nám totiž opět Rosťa Křivánek, tentokrát s ilustrátorem Petrem Heroldem s pořadem Poetická dílna aneb poslouchejte, kreslete, veršujte. Děti se seznámily s knížkou Uspávačky skřítka Zamhouřílka, kdy sám autor předčítal na každé jméno jinou uspávačku. Uvědomovaly si rytmus, rým, dozvěděly se, jak se básnička tvoří, o čem je, a to všechno za vznikající ilustrace přímo na místě. Kolektivně pak básničku samy vytvořily, vymyslely její název a nakreslily obrázek. Osvojily si pojmy skica, výkres a ilustrace. Po přestávce se pustily do poetického malování a uvědomovaly si propojení a souvislost mezi básničkou a kresbou. Už teď se těšíme na vánoční setkání a naladíme se na autorské čtení oblíbeného textaře. /M.Macková/ celý text

ostatní | 4. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výlet do Krásné lípy, VLCI a "dobrých skutků není nikdy dost"

Dnešek se opravdu povedl, program i počasí. Děti ze 3.,4. a 5.ročníku byly skvělé. . celý text

ostatní | 2. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Opeřenci na návštěvě ve škole :-) 1

Opeřenci na návštěvě ve škole :-)

Dne 22. 9. 2020 k nám zavítali mladí dravci a sovy z Dubé u České Lípy s paní sokolnicí V.
Gilovou , která je členkou Klubu sokolníkům z Prahy. celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nově zrekonstruovaná družinka a nově II.oddělení ŠD

V minulých letech po kontrole KHS hrozilo zavření provozu ŠD kvůli několika bodům hygienických norem. Před prázdninami se nám podařilo domluvit několik nezávislých firem, které se postupně pouze během června podílely na rekonstrukci celé ŠD včetně kuchyňky. Nyní se družinka pyšní i novým nábytkem a od 2.září se dětičky mohou těšit z krásných prostor. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu žáků se od 1.září otevřelo i II.oddělení, aby mohli i starší žáčci využít po vyučování zájmovou činnost. /M.Macková/ celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Běžíme pro ŠIMPANZE

Ve čtvrtek 10.9. jsme se s žáky 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili charitativní akce ZOO běhu "BĚŽÍME PRO ŠIMPANZE" na podporu zvířat v ZOO. celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Druhá vlna Covid-19

Vzhledem k proniknutí koronaviru již i do okolních obcí, je nutné mimo zvýšených hygienických opatření i použití roušek ve společných prostorách školy. Obzvlášť to platí pro cizí osoby. celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Konec školního roku

Po rozvolnění covidových opatření jsme využili slunných dnů k různým třídním akcím. 1.třída navštívila bylinkovou zahradu v Nobillis Tilia, 2. a 3.tř. byla na exkurzi na místní farmě u Brabenců, 4. a 5.tř. se vydala na Vlčí horu. Pro zpestření výletu připravily paní asistentky stopovanou- děti musely plnit různé úkoly na jednotlivých stanovištích a paní učitelka si tak ověřila, jak jsou na tom všichni s vědomostmi o přírodě a o blízkém okolí. Pod rozhlednou pak na všechny čekal za odměnu "poklad". Vychutnali jsme si i krásný výhled z výšky a určovali jsme některé kopce v okolí, byl vidět i Ještěd a obrysy Krkonoš. Cestou zpět do školy se Dáňa pochlubil s vlastnoručně zkonstruovaným vorem na malém rybníčku a pár odvážlivců i "svezl". A Filípek se pochlubil se svými psy a relaxační zahradou s výhledem na Vlčí horu. Příjemně unaveni a plni zážitků jsme se těšili do školy na oběd. /M.Macková/ celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výlety po okolí s 1. třídou

Ve středu 17. 6. jsme se vydali na prohlídku místní zemědělské farmy u Brabenců. Brabencovi nás provedli po své farmě, kde jsme se podívali na hospodářská zvířata (krávy, býky, husy, prasata, koťátka). Ukázali nám i různé stroje na obhospodařování svých polí. Děti si mohly vyzkoušet zasednout do sedadla v traktoru. Tímto bych chtěla ještě jednou moc poděkovat paní a panu Brabencovi za ochotu a vstřícnost při prohlídce jejich statku.
V úterý 23. 6. jsem vyšli směr Vlčí Hora, kde jsme se podívali do bylinkové zahrady firmy Nobilis Tilia. Zde jsme si prohlédli různé bylinky, zopakovali si jejich názvy a poznávali stromy. Odměnou za svižný pochod byla zmrzlina a pohrání si na dětském hřišti. Výlety se dětem moc líbily a budou mít určitě na co vzpomínat.
I. Stejskalová celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední