Obsah

Proč si vybrat právě naši, vesnickou, starokřečanskou školu?

 

ROZHODOVÁNÍ, kam půjde dítě do školy, je dlouhodobé.

Pro některé rodiče je to otázka několika let, než se ze školkáčka vyklube předškoláček zralý do školy.

A my víme, že rozhodnutí o volbě školy je jedním ze zásadních pro celou rodinu, především pak pro dítě samotné.

 

Jaké jsou tedy výhody malotřídní školy? (mj. léty ověřené?)

 

  • V naší škole vládne téměř rodinná atmosféra, která je pro školáka - prvňáčka méně stresující než prostředí velké školy.

  • Menší počet žáků ve třídách dává učiteli možnost přistupovat ke každému žákovi individuálně, upraví se tempo jeho možnostem. Školáček má větší prostor se projevit, ve velkých školách to je trochu problém. Máme skvělé výsledky u žáků s vývojovými poruchami učení, které se v menším kolektivu lépe zvládají.

  • Žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy.

  • V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví) – u nás ve škole nemáme !

  • Při spojení ročníků ve výchovných předmětech pomáhají starší žáci mladším spolužákům. Žáci jsou častěji vyzváni ke spolupráci a respektu k ostatním, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější vzdělávání. Vztahy mezi žáky bývají otevřené a pevné.

  • Žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělání se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je spíše předčí.

 

Častá otázka rodičů je: „A co přechod na druhý stupeň? Nebude to stresující?“

 

Určitě ne. Dítě je v 11 letech již téměř vyzrálé, často odchází z malotřídky společně se spolužáky, je na přestup na 2. stupeň ZŠ s předstihem připraveno. Velmi rychle si zvyká a rádo se vrací ukázat se a pochlubit, jak se mu na velké škole daří :-).

 

  • Nevýhody : geografická poloha obce

- kdo není z Křečan, musí se individuálně dopravit

- navýšení spoje bude v řešení s dopravním podnikem Ústeckého kraje

- dosud dojíždějí rodiče z Brtníků, Vlčí hory, Rumburka, Šluknova

  • Výhody : krásná příroda, zrekonstruovaná a plně vybavená škola, dvě hřiště a spousta překvapení v průběhu vzdělávání Vašeho školáčka na naší škole

 

 

Vážení rodiče, přejeme Vám, ať už se rozhodnete jakkoli, zvolte co nejpříhodnější školu pro Vašeho potomka, neboť si děti nejvíce pamatují zážitky z útlého dětství.

 

SPOKOJENÉ DÍTĚ = KLIDNÁ ŠKOLA = SPOKOJENÝ RODIČ

 

věřte, není víc :-)

 

 

kolektiv pedagogů ZŠ Staré Křečany