Obsah

Základní informace

    Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany, okres Děčín, příspěvková organizace je tvořena dvěma samostatnými budovami od sebe vzdálenými cca 300 m.

Základní škola

ZŠ

      Naše škola se nachází ve středu obce v klidné části s krásnou okolní přírodou.

- V minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení a nová fasáda). Proběhla i velká rekonstrukce sklepních prostor, kde vznikly šatny pro děti i zaměstnance ŠJ, zrekonstruovala se tělocvična a školní družina, zmodernizovala se školní kuchyň a interiér budovy, velkou akcí byla i sanace a vybudování čističky odpadních vod.  Vznikla školní a obecní knihovna. Střecha, pod níž jsou připraveny k dobudování prostory pro volnočasové aktivity, dostala novou krytinu.  Nový je i bezbariérový vstup do budovy včetně výtahu.

- Nová počítačová učebna je vybavena PC, notebooky i tablety (z programu NPO). 
- Přilehlé dětské hřiště a multifunkční hřiště skýtají dětem provozovat volnočasové aktivity, výuku venku v altánu a pohyb venku během velké svačinové přestávky.
- Spolupracujeme se Schrödingerovým institutem, s DDM Rumburk, se správou  NP České Švýcarsko .
- Každoročně pracují zájmové kroužky (Rybářský, Vaření , Angličtina se Scottem, Doučování, Knihovna- Čtenářský klub, Fotbal, Biblické příběhy, Sportovní hry). V kuchyňce družiny vzniká kulinářské umění. Prioritou naší školičky je i  VÝUKA  AJ  již od 1.třídy a plavecký výcvik pro 1.-5. ročník.
 

 Naším cílem je vytvářet školu :

  • ​​​​​​​​​​​​​​která bude moderní, otevřená, přívětivá, komunikující a bezpečná
  • která nabídne kvalitní vzdělávání jako dobrý základ pro další osobnostní i vědomostní rozvoj žáků
  • do které budou chodit děti i učitelé s radostí a očekáváním
  • která by kvalitou své práce, materiálně technickým vybavením, personálním obsazením i nabídkou školních a mimoškolních aktivit, byla konkurenceschopná vzhledem k okolním školám
  • která podporuje spolupráci s rodiči, se zřizovatelem i ostatními subjekty
  • jako inspirativní a vstřícný prostor pro práci pedagogických i ostatních zaměstnanců
  • ve které malý počet žáků ve třídách a užší provázanost mezi dětmi i dospělými nabízí širší možnosti pro individuální přístup ke všem žákům, vzájemnou spolupráci i komunikaci
  • ve které se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně
  • do které s lehkostí přejdou děti z mateřské školy
  • ve které slova přátelství, tolerance, štěstí a porozumění jsou samozřejmostí