Obsah

Základní informace

    Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany, okres Děčín, příspěvková organizace je tvořena dvěma samostatnými budovami od sebe vzdálenými cca 300 m.

Základní škola

ZŠ

     - Naše škola se nachází ve středu obce v klidné části s krásnou okolní přírodou.

- V minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení a nová fasáda). Proběhla i velká rekonstrukce sklepních prostor (šatna pro žáky, škrabka vcetně skladu pro ŠJ), tělocvičny a školní družiny, modernizace školní kuchyně a interiéru budovy, sanace, čistička. Vybudovala se vrata pro zaměstnance školní jídelny a školní knihovna. Střecha, pod níž jsou připraveny k dobudování prostory pro volnočasové aktivity, dostala novou krytinu.  Loni vznikla nová počítačová učebna  a bezbariérový vstup do budovy včetně výtahu.
     - Přilehlé dětské hřiště a multifunkční hřiště skýtají dětem provozovat volnočasové aktivity, výuku venku v altánu a pohyb venku během velké svačinové přestávky.
     - V budově ZŠ jsou i 2 oddělení školní družiny, jídelna, kuchyň, školní a obecní knihovna.
     - Spolupracujeme se Schrödingerovým institutem (zálesák, bubny, hudební přípravka+ jednorázové sportovní aktivity během školního roku), se správou  NP České Švýcarsko (pořady v Plšíkově učebně) a také s DDM Rumburk (Výtvarka a Sportovky).
      - Děti mají možnost výběru z mnoha  dalších zájmových kroužků (Rybářský, Vaření , Angličtina se Scottem, Doučování, Klub deskových her a zábavné logiky, Čtenářský klub, Fotbal, Biblické příběhy, Noviny). V kuchyňce družiny se také pravidelně peče a smaží. 
      - Malý počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup učitelů a AP ke každému žákovi a rodinnou atmosféru. Prioritou je i  VÝUKA  AJ  již od 1.třídy.
       - Velkou finanční oporou je obec, která  příspívá na plavecký výcvik, pomůcky, exkurze a další akce. A hlavně - zastřešuje realizaci projektů z EU.