Obsah

                  ZÁJMOVÉ  KROUŽKY ve šk.roce 2022/23
       
 Název kroužku/vedoucí Den Čas Počet dětí
Vaření/  p.Ostapčuková a Marie Voděrková Pondělí 14.00-15.30 10
Knihovna/  Šárka Svobodová  Pondělí 13.00-13.45 4
Mažoretky/ p.Poláčková Úterý 14.00-15.00 neotevřen
Rybářský/ Petr Pavelka  Úterý 14.30-15.30( i déle) 8
Angličtina/ Scott Ibex Úterý 13.00-14.00 6
Šití/ Marie Voděrková Středa 14.00-15.00 neotevřen
Zdravotní/ Kristýna Michelová Středa 14.30-15.30 neotevřen
Zálesák/  René Habich  Středa 15.00-16.30 neotevřen
Hudební přípravka/ René Habich  Středa 13.00-13.45 4
Hudební dílna/ René Habich Středa  13.50-14.45 3
       
Fotbal/ Ondřej Stach Pátek 15.30-16.30 6
Biblické příběhy/ Richard Vlasák Čtvrtek 13.00-13.45 1
Sportovky/ Dominika Macharová Čtvrtek 13.30-14.30 16
Noviny/ Kristýna Michelová Čtvrtek 14.30-15.30 4
Výtvarka/ Dominika Macharová Čtvrtek 14.30-15.30 5
       
(neotevřen z DŮVODU nízkého počtu dětí)