Obsah

 

Náš ŠVP pod názvem „ Barevný rok“ je rozpracován do čtyř hlavních bloků - ročních dob s jednotlivými podtématy. Staví na přirozené zvídavosti dětí, na postupném navazování vědomostí, předchozích znalostech, nezbytném ověření poznatků, na praktických činnostech, přímých pozorováních apod.

       Výhodou našeho programu je jeho značná variabilnost, možnost doplňování a aktualizace. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Snažíme se o to, aby byl poměr řízených a spontánních činností v denním programu MŠ vyvážený. V průběhu každodenních činností se snažíme rozvíjet přátelské ovzduší, vést děti k vzájemné toleranci, ohleduplnosti, učíme je vzájemně si pomáhat, neubližovat si, chránit zdraví svoje i svých kamarádů. Program a nabídka činností se nám zdá v průběhu dne natolik pestrá, že na naší MŠ, nenabízíme žádné kroužky nad rámec ŠVP.  

       Do vzdělávacího programu jsou začleněny lidové zvyky, obyčeje, tradice a obřady, které vycházejí z pozorování změn v přírodě v souvislosti se změnami ročních období. Tyto zvyky a obyčeje našeho lidu jsou plné lidového moudra a pokory k životu a přírodě.   

      Venkovská lokalita skýtá řadu zajímavých možností k pobytu venku. V sepětí s přírodou, která nás obklopuje všude kolem, máme možnost rozvíjet poznání dětí prakticky pozorováním, zkušeností a prožitkem. Máme blízko do lesa, k potoku, rybníku, mokřadu, loukám a polím kde si všímáme v průběhu celého roku vývoje fauny a flóry. Členitost a různorodost terénu nám dává možnost fyzického rozvoje při zdolávání terénu. Proto jsou i mladší děti na konci školního roku podstatně tělesně zdatnější. Každodenní pobyt mimo školu, v přírodě navozuje psychickou pohodu, děti jsou zdravější, k sobě přátelštější a vstřícnější, výdejem energie klidnější a více v pohodě.