Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Informace k provozu od 17. května

MŠMT na základě jednání vlády ČR dne 10.5. vydalo novelizované mimořádné opatření s platností od pondělí 17.5., a to, že se RUŠÍ povinnost homogenních tříd a skupin, stejně tak i homogenních oddělení v družině. Zůstává Ag-testování každé pondělí a nošení roušek ve vnitřních prostorách. /M.Macková/
celý text

ostatní | 12. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktuální info k 10.5. 2021

Dle informací MZČR ze dne 7.5. s účinností od pondělí 10.května (oproti mimořádnému opatření z 6.5.) dochází ke změně jen u dětí MŠ. Osobní přítomnost je povolena všem dětem MŠ a na základě stávajícího zhodnocení výsledků pravidelného Ag-testování již nadále nemusí být testování prováděno, pouze celý text

ostatní | 9. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Informace k provozu škol k 3.5. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna došlo k vydání novelizovaného opatření MZČR s účinností od 3.5. 2021 : celý text

ostatní | 1. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrat do školy v pondělí 19. 4.

Jak již bylo avizováno, v pondělí 19.4. se žáčci vrátí zpět do svých lavic. Nejprve se však podrobí antigennímu testu (samoodběr), který je podmínkou pro prezenční výuku. Veškeré informace o organizaci následujících dní budou zaslány prostřednictvím třídních učitelek e-mailem. /M.Macková/ celý text

ostatní | 15. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Informace o testování žáků

Vážení rodiče, veškeré informace o testování a organizač. záležitostech v prvních dnech po návratu do školy - včetně odpovědí na dotazy - se nyní zpracovávají a vy je obdržíte ve svých emailech prostřednictvím třídních učitelů. /M.Macková/ celý text

ostatní | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktuální informace k návratu do školy

Vzhledem k epidemické situaci na Děčínsku rozhodlo MZČR, že ZŠ i MŠ v tomto okrese se v pondělí 12.4. ještě neotevřou. Žáci se do školních lavic vrátí o týden později (stejně tak i děti do školek).O tomto rozhodnutí informovala ředitelka KHS Ústeckého kraje p.Šimůnková. Nadále potrvá online výuka. celý text

ostatní | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1.třídy

V úterý 6.dubna proběhne ZÁPIS budoucích prvňáčků. Jak již bylo avizováno na pozvánkách, v době od 14-17 h je možné předat vyplněnou žádost za dodržení epidemických opatření.Po znovuotevření školy a rozvolnění se uskuteční den otevřených dveří, kdy bude možnost prohlédnout si prostory naší školičky. celý text

ostatní | 1. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Opětovné prodloužení

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda opět prodloužila účinnost krizového opatření č.200 z 26. února.  Od 28.března do 11.dubna se tedy znova prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. /M.Macková/ celý text

ostatní | 27. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Prodloužení krizových opatření

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č.200 z 26. února.  Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 
Pokračujeme tedy nadále v on-line výuce. Sledujte, prosím, rozvrh v kalendáři MS Teams. celý text

ostatní | 25. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Jarní prázdniny a informace k výuce

Vzhledem k tomu, že se ke covidovým opatřením zavřely ZŠ i MŠ a nebude možná od 8.3. osobní přítomnost žáků všech ročníků ZŠ, bude probíhat opět distanční výuka. celý text

ostatní | 28. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktuální informace

MŠMT informuje, že : "vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ, a to od 27.února do 21.března 2021 ". celý text

ostatní | 28. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Za krásami brtnických ledopádů 1

Za krásami brtnických ledopádů

Výlet -2. třída celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Pozvánka k zápisu

Zápis do první třídy

Zveme budoucí prvňáčky na zápis do první třídy, který v naší školičce proběhne 6. dubna 2021 od 14 hod.
celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Zimní radovánky - 2. třída 1

Zimní radovánky - 2. třída

Letošní zima se opravdu velmi zdařila a my to umíme náležitě ocenit. Denně si užíváme zimních radovánek naplno. O velké přestávce chodíme ven,kde si hrajeme se sněhem na školním hřišti. Zdoláváme s chutí zasněžený povrch, na němž stavíme malé stavby, sněhuláčky nebo se honíme a koulujeme. Každý pátek se v rámci tělesně výchovy vydáváme poznávat místní kopečky a kopce, které s nadšením sjíždíme na bobech, ježdíkách nebo saních. Jsme rádi, že se ( na rozdíl od jiných tříd) můžeme společně ve škole setkávat, něco nového se naučit, soutěžit, tvořit a být s našimi milými kamarády./I. Stejskalová/ celý text

ostatní | 9. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Další opatření Covid - 19

S politováním musím konstatovat, že VÝZVA Žádost malotřídek o prezenční výuku 3.-5. ročníků od 1.2. byla vládou "smetena ze stolu". Pokračujeme tedy dále zaběhnutou krabicovou formou.
Pro informaci : V minulém týdnu u nás inspekční kontrola mapovala chod distanční výuky. Celý kolektiv pedagogů byl velice pochválen nejen za její fungování a způsob předávání informací rodičům, ale i za
prezenční výuku v 1.a 2.třídě a interiér celé budovy školy. Dík patří i zákonným zástupcům za dosavadní spolupráci a dohled nad školními povinnostmi svých dětí. Prosím, mějme ještě nějaký čas trpělivost a
pevné nervy a věřme, že se již v brzku vrátí vše do starých kolejí. /M.Macková, řed./

Pokud by byl se zvládáním a vypracováním některého učiva problém,
neváhejte nás kontaktovat. Probereme učivo s dětmi individuálně ve škole
po domluvení termínu.!!! celý text

ostatní | 1. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozor - ZMĚNA V TŘÍDĚNÍ ODPADU

Nový zákon o odpadech - od 1. ledna 2021 je změna v odpadovém hospodářství, podle nového zákona o odpadech č.541/202 Sb.


celý text

ostatní | 14. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Prodloužení epidemiologických opatření

Vláda dnes rozhodla kvůli epidemii COVID-19 o prodloužení omezení provozu škol do 22.ledna. Osobní přítomnost žáků 1. a 2.tříd nadále poběží, všechna opatření zůstávají jako doposud. Žáci 3.- 5.třídy odevzdají (jako obvykle) v pondělí 11.1. domácí úkoly do krabic u vchodu ZŠ a obdrží emailem zadání dalšího učiva. Pokud bude potřeba osobní konzultace, kontaktujte tř.učitele. /M.Macková/ celý text

ostatní | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

PF 2021 a informace

Vážení rodiče a přátelé školy, přeji všem úspěšnější a pohodovější nový rok než předešlý, hlavně zdraví, optimismus a pevné nervy.
Vzhledem k novým vládním usnesením se bude opět nouzově vyučovat, a to do 10.ledna. 1. a 2. třída nastoupí v režimu jako v prosinci, tzn. homogenně, pro 3.- 5.roč. platí distanční výuka, tzn. krabicová forma. Chod ŠD a ŠJ pro 1.a 2.tř. bude stejný jako v prosinci, pro distanční žáky je denně možnost vyzvednutí oběda do jídlonosiče po domluvě s vedoucí stravování. /M.Macková/ celý text

ostatní | 2. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení sběru přírodnin

Jak už to v naší škole tradičně bývá, i letos jsme se na podzim zapojili společně se SNPČŠ do sběru lesních plodů. celý text

ostatní | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Adventní čas

Tradičně jsme před Vánocemi jezdili do rumburského muzea a lorety na výstavu betlémů a vánočně jsme se ladili. celý text

ostatní | 13. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Mobilní planetárium a sférické kino

Ve čtvrtek 10.12.k nám přijelo mobilní planetárium. celý text

ostatní | 13. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezená účast žáků v ŠD

Na příkaz ředitele a po projednání pedagogickou radou nebude umožněna z organizačních a personálních důvodů účast žáků 4.a 5.třídy v ŠD do 18.12. Děkujeme za pochopení. /M.Macková/ celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

JSEM LASKAVEC 2020

Být učitelka není jen učit děti novým znalostem, ale snažit se jim dát i něco z nás. Ukázat jim vzorec slušného chování, vztahů k ostatním,... celý text

ostatní | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Máme to v hlavě

Ještě než nám zavřeli školu, zúčastnili jsme se s dětmi ze 4.a 5. ročníku vědomostní soutěže, kterou vyhlásila Správa Národního parku České Švýcarsko. celý text

ostatní | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Krizové ošetřovné

Postup při žádosti o ošetřovné - co vše potřebujete vědět... celý text

ostatní | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavření provozu ZŠ, ŠJ, MŠ

S dalším vládním usnesením o přijetí krizových opatření v souvislosti s šířením Covid-19 je od 14.10. uzavřen provoz ZŠ včetně družiny a od 15.10.i provoz MŠ a ŠJ z důvodů dle vyhlášky č.14/2005 Sb. § 3 odst. 2. Distanční výuku zajišťují třídní učitelé. Prosím, sledujte informace ve svých e-mailech, popř. telef. kontaktem. Předpokládané ukončení přerušení provozu ZŠ je 1.11. a info o MŠ bude poskytnuto v pátek 16.10. /M.Macková, řed./ celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Poetické a malířské dopoledne

Ve čtvrtek 1.10. jsme absolvovali úžasný PROŽITKOVÝ program. Zavítal k nám totiž opět Rosťa Křivánek, tentokrát s ilustrátorem Petrem Heroldem s pořadem Poetická dílna aneb poslouchejte, kreslete, veršujte. Děti se seznámily s knížkou Uspávačky skřítka Zamhouřílka, kdy sám autor předčítal na každé jméno jinou uspávačku. Uvědomovaly si rytmus, rým, dozvěděly se, jak se básnička tvoří, o čem je, a to všechno za vznikající ilustrace přímo na místě. Kolektivně pak básničku samy vytvořily, vymyslely její název a nakreslily obrázek. Osvojily si pojmy skica, výkres a ilustrace. Po přestávce se pustily do poetického malování a uvědomovaly si propojení a souvislost mezi básničkou a kresbou. Už teď se těšíme na vánoční setkání a naladíme se na autorské čtení oblíbeného textaře. /M.Macková/ celý text

ostatní | 4. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výlet do Krásné lípy, VLCI a "dobrých skutků není nikdy dost"

Dnešek se opravdu povedl, program i počasí. Děti ze 3.,4. a 5.ročníku byly skvělé. . celý text

ostatní | 2. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Opeřenci na návštěvě ve škole :-) 1

Opeřenci na návštěvě ve škole :-)

Dne 22. 9. 2020 k nám zavítali mladí dravci a sovy z Dubé u České Lípy s paní sokolnicí V.
Gilovou , která je členkou Klubu sokolníkům z Prahy. celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nově zrekonstruovaná družinka a nově II.oddělení ŠD

V minulých letech po kontrole KHS hrozilo zavření provozu ŠD kvůli několika bodům hygienických norem. Před prázdninami se nám podařilo domluvit několik nezávislých firem, které se postupně pouze během června podílely na rekonstrukci celé ŠD včetně kuchyňky. Nyní se družinka pyšní i novým nábytkem a od 2.září se dětičky mohou těšit z krásných prostor. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu žáků se od 1.září otevřelo i II.oddělení, aby mohli i starší žáčci využít po vyučování zájmovou činnost. /M.Macková/ celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední