Obsah

Vážení rodiče, jelikož je školní docházka pro předškolní děti povinná, přicházíme s nabídkou výchovně-vzdělávacích činností ve formě distanční výuky. Budeme rádi, když s Vašimi dětmi nabídku absolvujete a doufáme, že pro ně bude přínosem i zábavou. Zmíněné cvičení, písně, básně apod. budeme s dětmi po návratu do běžného provozu opakovat a navážeme na následující obsah ŠVP. 

Potřebný materiál najdete v uvedených přílohách.

Vypracované úkoly přinesete opět při nástupu do MŠ.

Více informací naleznete ve složce dokumenty "Dodatek školního řádu".

 

Ve školce rádi vytiskneme matariály pro ty, kteří nemají tu možnost.