Obsah

Masopust

Tuto lidovou tradici jsme si s dětmi přiblížili, aby pochopily její podstatu. Den před samotným masopustem jsme společně upekli koláčky, zapojily se všechny děti a velmi je to bavilo. Samotný masopust jsme si užili také hezky, v maskách jsme se vydali ke škole, kde na nás čekaly děti s p. učitelkami ze školy. Všichni jsme šli na náves, kde nás přivítal p. starosta s ostatními zaměstnanci obecního úřadu. Zazpívali jsme si, zatančili, pochutnali jsme si na koláčcích a dostali jsme sladkou odměnu.