Obsah

Mateřská školka U tenisu - mateřská škola, školka, dětské centrum

 

My jsme děti, malé děti, my chodíme do školky,

hrajeme si, povídáme, půjčujem si pastelky.

Stavíme a montujeme, venku všechno zkoumáme.

Zvědaví jsme, neposední,

"BERUŠKY A SLUNÍČKA"

si říkáme.

 

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat 15.9.2021 od 16:00 hodin.

 

Zprávy

první
ze 2
další poslední

#

Žlutý den - loučení s létem

S létem jsme se rozloučili a podzim přivítali v pátek, kdy jsme měli žlutý den. Děti přišly ve žlutém oblečení, vystavili jsme si skřítky Pozdimníčky, které měly za úkol vyrobit doma s rodiči. Počasí nám dovolilo si tento den užít na zahradě, zasoutěžili jsme si a poseděli u ohýnku, na který se děti těšily, protože jsme pekli buřtíky, poslechli a zazpívali jsme si písničky. Nakonec dětem skřítek schoval na zahrádce odměnu, kterou si každý našel sám. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Dravci ve školce

Měli jsme milou zvířecí návštěvu. Přijela za námi paní chovatelka dravých ptáků, viděli jsme nejrůznější druhy těchto dravců, seznámili se s tím, jak žijí, mohli jsme si je pohladit a na závěr největší zážitek pro děti - krmení z ruky. Děti byly nadšené. celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Piknik u rybníka a umístění malovaného putovního kamínku

Byl krásný teplý den a tak jsme se s dětmi vydaly k nedalekému rybníku, kde jsme si společně udělali malý piknik. Pozorovali jsme život u vody, zahráli si hry a hlavně hledali místečko, kam umístíme putovní kamínek, který děti pomalovaly. Moc jsme si to užili. celý text

ostatní | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nový školní rok nám začal

V novém školním roce jsme přivítali nově příchozí kamarády s úsměvem. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli užívat hlavně na zahradě. celý text

ostatní | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Úplata za předškolní vzdělávání

Dle usnesení zastupitelstva ve Starých Křečanech z 30.6.2020 je od 1.9.2020 schválena výše úplaty 350 Kč za předškolní vzdělávání. celý text

ostatní | 28. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rozloučení s předškoláky

Letos jsme neměli sice zahradní slavnost jako takovou, vzhledem k situaci, ale aby to nebylo předškolákům líto, tak o rozloučení nepřišli. Rozloučili jsme se s nimi dopoledne společně s ostatními kamarády. Děti si donesly buřtíky na oheň, ale bohužel pršelo, tak jsme si je upekli alespoň v troubě. Vše probíhalo v doprovodu slavnostní hudby. Každý dostal kokardu, diplom a dáreček. Nakonec se spolu všichni vyfotili a také každý zvlášť, fotky dostanou na památku. celý text

ostatní | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výlet do přírody

Dnes jsme se s dětmi vydali na výlet směrem na Vlčí horu. Počasí bylo nádherné, po cestě jsme se kochali krásnými výhledy, sluníčko nám hřálo. U Dobiášova rybníka jsme si dali svačinku a pokračovali dál na úpatí rozhledny Vlčí hora, kde jsme sbírali šišky do našeho domečku z proutí. Děti postavily v lese krásné domečky pro lesní skřítky. Viděli jsme různé druhy hmyzu, poslouchali "žabí" koncert u rybníka. Děti byly z výletu nadšené. celý text

ostatní | 17. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Dětský den - návštěva městské policie

Dětský den jsme si všichni společně užili. Spojili jsme ho s dopravní akcí, kterou jsme pořádali už minulý rok. Přijeli za námi strážníci městské policie v Rumburku. Ukázali nám vše, co se týká jejich povolání. Prohlédli jsme si různé pracovní pomůcky, služební vůz, zkusili si mluvit přes vysílačku nebo zapnout majáky. Děti dostali pamětní list a medaili, také malou odměnu k jejich svátku.
celý text

ostatní | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnovení provozu mateřské školy 25.5.2020

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy začne v pondělí dne 25.5.2020.
Do pondělí 18.5.2020 je nutné dodat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení níže nebo si jej můžete vyzvednout na obecním úřadě ve Starých Křečanech. Odevzdat jej můžete opět na obecním úřadě, do schránky základní školy nebo ve středu 13.5.2020 od 9-11 hodin v mateřské škole.
K pročtení je níže také dokument vydaný MŠMT, který se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.
Pokud bude Vaše dítě jevit jakékoliv příznaky virového onemocnění, nebude do MŠ přijato.
Těšíme se na Vás.
Kolektiv MŠcelý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Pracovní materiál pro děti

Vážení rodiče, věříme, že čas, strávený v karanténě, si se svými dětmi zpestřujete například kreslením, hraním společenských her, procházkami, zpíváním apod.
Pokud máte zájem, můžete si vždy ve středu mezi 9-11 hodinou vyzvednout v naší školce tištěné materiály k vypracování (pracovní listy, omalovánky).
Zdraví Vás kolektiv MŠ a snad se ve zdraví už brzy uvidíme.
celý text

ostatní | 3. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do MŠ školní rok 2020/2021 - čestné prohlášení

Vážení rodiče, pokud nebudete mít potvrzení o pravidelném očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, můžete si stáhnout čestné prohlášení na našich webových stránkách či vyzvednout na OÚ ve Starých Křečanech.
celý text

ostatní | 3. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Přihláška k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Přihlášky k zápisu do mateřské školy si můžete vyzvednout i na místním obecním úřadu ve Starých Křečanech. celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

INFORMACE o zápisu do MŠ Staré Křečany pro školní rok 2020/2021

INFORMACE o zápisu do MŠ Staré Křečany
MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v době od 4. – 15. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a rodičů v MŠ.
Podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné přihlášku doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy:596msnn
2. e – mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): reditel@zsstarkrec.cz
3. poštou: ZŠ a MŠ Staré Křečany, čp.44, 407 61

Kritéria pro přijímání dětí najdete na stránkách MŠ (aktuality).
Žádost pro přijetí k předškolnímu vzdělávání najdete na stránkách MŠ (Žádosti ke stažení) nebo je k dispozici na obecním úřadě včetně Prohlášení o očkování.
celý text

ostatní | 19. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Kritéria přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Během měsíce dubna se upřesní den zápisu. Pokud se ZŠ a MŠ otevřou, zůstává původní datum 5.5., pokud ne, tak zápis proběhne formálně jako v ZŠ. celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nouzový režim pedagogů v MŠ

Stejně jako ve škole, tak i ve školce změnila opatření ohledně Koronaviru každodenní režim. Paní uklízečky se pustily do gruntování, paní učitelky se věnují pedagogické přípravě doma, p.Choutková navíc díky své zručnosti "v šití čehokoli" také vyrábí roušky na žádost obce stejně tak jako švadlenky ze ZŠ. Všem pilným včeličkám patří DÍK za ochotu a vstřícnost. /M.Macková, řed./ celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavření provozu MŠ

Na základě rozhodnutí starosty obce bude od 17.3. 6.h uzavřen i provoz MŠ do odvolání, včetně provozu ŠJ. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Malí zahradníci

S blížícím se jarem je potřeba dát naši zahrádku po zimě trochu do pořádku. Děti se zapojily do hrabání listí, odvážely ho na kolečkách, zametaly písek. Zasloužily si pochvalu. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Masopustní průvod obcí

Společně se základní školou jsme uspořádali masopustní průvod. Šli jsme ze školky, u základní školy se k nám přidali žáci s p. učitelkami a pokračovali jsme všichni na náves. Tam nás přivítali zaměstnanci obecního úřadu, kteří měli pro děti připravenou odměnu. Zazpívali jsme si masopustní písně v doprovodu kytar. Děti ochutnaly spousty dobrot. My jsem pekli koláčky a děti ze školy koblížky. Děkujeme panu Formánkovi za sponzorský dar v podobě jitrnic, jelítek a tlačenky, na kterých jsme si všichni pochutnali. Masopust jsme si všichni moc užili, jen je škoda, že i přesto, že byly vyvěšené plakáty, se nikdo nepřišel podívat. celý text

ostatní | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Úkol pro rodiče s dětmi

Na měsíc leden měli rodiče se svými dětmi za úkol doma vyrobit jakoukoliv technikou sněhovou vločku. Všem, kteří se zapojili děkujeme. Každá vločka byla originál.
Děti si zasloužily odměnu. celý text

ostatní | 7. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva Lorety a městské knihovny v Rumburku

Navštívili jsme Loretu, kde jsme si prohlédly velký betlém i betlémy, které vyráběli ostatní školy a školky včetně těch našich. Prohlédli jsme si kostel a zazpívali písně. Poté jsme přešli do vedlejší knihovny, kde jsme si poslechly přednášku o lidském těle. Šli jsme také do dětské knihovny, děti si půjčovaly a prohlížely knížky, nechali jsme si udělat i kartičku do knihovny, takže si budeme moct jezdit půjčovat knížky. celý text

ostatní | 22. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Muzikál Sněhová královna v ledovém království

Byli jsme s předškoláky v DK v Rumburku na muzikálu pořádaným Metropolitním divadlem Praha. Ten byl plný efektů, písní, herci měli krásné kostýmy a byl doprovázený projekcí na plátně. Děti si ho moc užily, byly plné zážitků. celý text

ostatní | 21. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Slavíme Vánoce

Ve středu jsme si s dětmi udělali "Štědrý den" i u nás ve školce. Všichni jsme se sešli v oddělení Sluníček, prostřeli jsme si slavnostní tabuli a společně poseděli u "jednoho stolu". Děti přinesly cukroví, poslechli jsme si a zazpívali koledy, povídali si a připili si s přáním krásných Vánoc. Vyzkoušeli jsme si i některé z tradic jako jsou rozkrajování jablíčka a pouštění lodiček. Nakonec přišel dětmi netrpělivě očekávaný Ježíšek a donesl dětem dárečky. Každý dostal dárečky, které si odnesl domů. Děti našly pod stromkem i spousty dárečků, se kterými si hned pohrály, měly z nich obrovskou radost. celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Za zvířátky ke krmelci

Víme, že je potřeba pomáhat zvířátkům a tak děti měly za úkol přinést si pro zvířátka nějakou dobrotu a vydali jsme se ke krmelci. Domluvili jsme se a navštívili jsme i menší farmičku, kde chovají muflony, nejdříve jsme je nakrmili a potom šli dát jídlo do krmelce. I ti nejmenší zvládli delší trasu oproti těm, které chodíme běžně, zasloužily si velkou pochvalu. celý text

ostatní | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Mikulášská besídka v polyfunkčním domě

V pátek se v polyfunkčním domě ve Starých Křečanech uskutečnila Mikulášská besídka. Na samotném začátku děti předvedly krátké hudební a pohybové vystoupení. Děti si zasoutěžily a vyhrály nějaké dobrůtky. Po příchodu Mikuláše, čerta a anděla mu zazpívali písničku a slíbily, že budou hodné :). Mohly se s nimi fotit, některé se ale bály. Na závěr si děti zatančily na diskotéce. celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rozsvěcení vánočního stromu ve Starých Křečanech

V neděli se tradičně ve Starých Křečanech rozsvěcel vánoční strom. Tuto akci zahájily společně děti z mateřské a základní školy zpěvem koled v místním kostele za doprovodu pana Weisse, kterému moc děkujeme, a dalších členů kapely. Pochvalu si zasloužily děti i paní učitelka Blanka, který jim ušila nádherné kostýmy. Poté si všichni s kapelou zazpívali známé koledy a na závěr se přesunuli na náměstí, kde jsme společně odpočítali samotné rozsvícení stromu. celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Betlémy

Moc děkujeme, že jste společně se svými dětmi vytvořili jednotlivé postavy do betléma. Tento betlém a druhý, který jsme vytvořili s dětmi ve školce, bude k vidění v ambitu Lorety v Rumburku v rámci výstavy betlémů, kterou můžete navštívit od 1.12.2019. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výtvarná soutěž "Ze života kůrovce" - výherce

Chceme všem dětem a jejich rodičům moc poděkovat za nejrůznější a hlavně úžasné nápady na toto téma.
Všechny "kůrovce" jsme předali v Domě Českého Švýcarska, které vyhlásilo vítěze. Zvláštní cenu tak získal Jaroušek Lacman s maminkou, moc gratulujeme. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Spolupráce s rodiči - vyrábění kůrovce

Děti měly za úkol s rodiči jakoukoliv technikou vytvořit výrobek na téma "Ze života kůrovce", se kterým se zapojíme do soutěže pořádanou společností ČESKÉ ŠVÝCARSKO ve spolupráci se SPRÁVOU NÁRODNÍHO PARKU. Všichni, kteří se zapojili, zaslouží obrovskou pochvalu za nejrůznější úžasné nápady. celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Tvoření adventních věnců

Velké díky patří mamince Matyáška, která během dopoledne s dětmi v MŠ vyráběla krásné adventní věnce. celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka k výročí

Pozvánka k výročí vzniku naší školky celý text

ostatní | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
první
ze 2
další poslední